Phương thức thanh toán

DIVASHOP hỗ trợ 2 hình thức thanh toán chính là:

 • Thanh toán khi giao hàng
 • Chuyển khoản

  Thông tin chuyển khoản
  Tài khoản 1:
  Chủ tài khoản: Trần Quốc Dũng
  STK: 5500 20507 2614
  NH: Agribank-CN Bình Dương

  Tài khoản 2:
  Chủ tài khoản: Trần Quốc Dũng
  STK: 053 100 248 3666
  NH: Vietcombank-CN Đông Sài Gòn

DIVASHOP hiện tại sẽ áp dụng cả 2 phương thức thanh toán nêu trên cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.

Các phương thức thanh toán khác đang được phát triển và sẽ áp dụng ngay khi có thể.