Phương thức thanh toán

DIVASHOP hỗ trợ 2 hình thức thanh toán chính là:

  • Thanh toán khi giao hàng
  • Chuyển khoản
DIVASHOP hiện tại sẽ áp dụng cả 2 phương thức thanh toán nêu trên cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.

Các phương thức thanh toán khác đang được phát triển và sẽ áp dụng ngay khi có thể.