Phương thức thanh toán

DIVASHOP hỗ trợ 2 hình thức thanh toán chính là:

 • Thanh toán khi giao hàng
 • Chuyển khoản

  Thông tin chuyển khoản
  Tài khoản 1:
  Chủ tài khoản: Công Ty TNHH TMDV Trần Toàn Phát
  STK: 6511 0001 709 581
  NH: Ngân hàng BIDV – CN Nam Bình Dương

  Tài khoản 2:
  Chủ tài khoản: Trần Quốc Dũng
  STK: 169 1000 079 3716
  NH: BIDV – CN Bà Chiểu

DIVASHOP hiện tại sẽ áp dụng cả 2 phương thức thanh toán nêu trên cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.

Các phương thức thanh toán khác đang được phát triển và sẽ áp dụng ngay khi có thể.