Điều khoản sử dụng

DIVASHOP hỗ trợ 2 hình thức thanh toán chính là:

  • Thanh toán khi giao hàng
  • Chuyển khoản ngân hàng
DIVASHOP hiện tại sẽ áp dụng cả 2 phương thức thanh toán nêu trên cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.